Number: PÜP 2013 26
Summa kroonides: 782 330.00
Summa eurodes: 50 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: MPEÕK Tapa Ristija Johannese kiriku katuse restaureerimine ja piksekaitse paigaldamine