Number: PÜP 2013 31
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei kiriku põranda restaureerimisprojekti koostamine (3000 eurot) ja
EAÕK Lelle Püha Kolmainu kiriku katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine (2000 eurot).
Mälestis:

14490 Karksi-Nuia õigeusu kirik, 1876. a

15222 Lelle õigeusu kirik