Number: PÜP 2013 30
Summa kroonides: 6 884.50
Summa eurodes: 440.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Paistu kiriku katuse kandekonstruktsiooni avarii-remont
Mälestis:

14595 Paistu kirik, 13.-19. saj