Number: PÜP 2013 33
Summa kroonides: 312 932.00
Summa eurodes: 20 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Mihkli kiriku katuse restaureerimine
Mälestis:

16662 Mihkli kirik