Number: PÜP 2005 091
Summa kroonides: 120 000.00
Summa eurodes: 7 669.40
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.12.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.04.2006
Toetuse sihtotstarve: kirikaiast puude langetamine
Mälestis:

22293 Pühalepa kirikuaed

23619 Pühalepa kirik