Number: PÜP 2013 35
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.04.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Võru Katariina kiriku katuse restaureerimisrpojekti koostamine
Jõelähtme kiriku torni restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

2716 Jõelähtme kirik, 14.-20. saj

14139 Võru Katariina kirik, 1788-1793