Number: PÜP 2013 39
Summa kroonides: 18 775.92
Summa eurodes: 1 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.06.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni sisetööd
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj