Number: PÜP 2013 42
Summa kroonides: 55 248.14
Summa eurodes: 3 531.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.07.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Naissaare kabeli restaureerimine
Mälestis:

2651 Naissaare kirik