Number: PÜP 2005 085
Summa kroonides: 118 531.00
Summa eurodes: 7 575.51
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.12.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.04.2006
Toetuse sihtotstarve: altariruumi siseviimistluse konserveerimine-restaureerimine
Mälestis:

20824 Kihelkonna kirik