Number: PÜP 2005 084
Summa kroonides: 73 500.00
Summa eurodes: 4 697.51
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.12.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2006
Toetuse sihtotstarve: restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

23452 Kõpu õigeusu kirik-koolimaja