Number: PÜP 2009 39
Summa kroonides: 3 000.00
Summa eurodes: 191.74
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.10.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Saatse kiriku trepi avarii-restaureerimine
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik