Number: PÜP 2009 13
Summa kroonides: 175 105.00
Summa eurodes: 11 191.25
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: altariruumi ja altariosa abiruumide põrandate taastamistööd
Mälestis:

13843 Avinurme kirik, 1906-1909