Number: PÜP 2005 074
Summa kroonides: 5 700.00
Summa eurodes: 364.30
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.10.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.12.2005
Toetuse sihtotstarve: järelvalve teostamine restaureerimistöödel
Mälestis:

23574 Kärdla kirik