Number: PÜP 2013 44
Summa kroonides: 93 879.60
Summa eurodes: 6 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.08.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Mustvee vanausuliste kiriku fassaadide remont