Number: PÜP 2014 10
Summa kroonides: 234 699.00
Summa eurodes: 15 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni restaureerimine (tornikiivri ja torni põhihoonega liitumiskoha kandekonstruktsioonide ja katuse restaureerimine, torni ülemiste karniiside remont)
Mälestis:

23319 Valga kirik