Number: PÜP 2014 17
Summa kroonides: 1 194 821.32
Summa eurodes: 76 363.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: 75 000 eurot - kiriku torni restaureerimine (II etapp - puitkonstruktsioonide proteesimine; nurgatornide ja frontoonide restaureerimine, tornikiivri roovituse paigaldamine ja plekiga katmine, risti ja kuuli restaureerimine);
1 363 eurot - kiriku piksekaitse paigaldamine
Mälestis:

14978 Järva-Jaani kirik