Number: PÜP 2014 06
Summa kroonides: 1 126 555.20
Summa eurodes: 72 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Priipalu kiriku katuste restaureerimine (tambuuritorn, altariosa katus, kaks nurgatorni ja karniisid)