Number: PÜP 2014 15
Summa kroonides: 34 422.52
Summa eurodes: 2 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

16736 Saarde kirik