Number: PÜP 2014 08
Summa kroonides: 28 163.88
Summa eurodes: 1 800.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Kirikuaia geodeetilise alusplaani ja vertikaalplaneerimise projekti koostamine
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj