Number: PÜP 2014 31
Summa kroonides: 23 469.90
Summa eurodes: 1 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Tarvastu kiriku katuse avarii-remont (tormikahjustuste likvideerimine)
Mälestis:

14661 Tarvastu kirik, 14.-19. saj