Number: PÜP 2014 30
Summa kroonides: 7 823.30
Summa eurodes: 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Tarvastu kirikusse näituseekspositsioonide korraldamiseks siinide ja tarvikute soetamine/paigaldamine
Mälestis:

14661 Tarvastu kirik, 14.-19. saj