Number: PÜP 2005 069
Summa kroonides: 29 146.00
Summa eurodes: 1 862.77
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2005
Toetuse sihtotstarve: põranda restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

21079 Valjala kirik