Number: PÜP 2014 29
Summa kroonides: 6 258.64
Summa eurodes: 400.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Välgi Püha Aleksander Nevski kiriku juurde infotahvli paigaldamine
Mälestis:

7308 Välgi õigeusu kirik, 19.saj.