Number: PÜP 2014 25
Summa kroonides: 7 823.30
Summa eurodes: 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Risti kirikule audiogiidide soetamine
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj