Number: PÜP 2014 36
Summa kroonides: 11 641.07
Summa eurodes: 744.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Valjala kiriku apsiidi katuse avarii-remont
Mälestis:

21079 Valjala kirik