Number: PÜP 2014 37
Summa kroonides: 15 020.74
Summa eurodes: 960.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Kaarma kiriku käärkambri katuse avarii-remont (kooriruumi idaviilu põhjakülje katteplaatide varingu kahjustuste likvideerimine)
Mälestis:

20797 Kaarma kirik