Number: PÜP 2015 05
Summa kroonides: 242 334.54
Summa eurodes: 15 488.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku apsiidi muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine (2 988 eurot)
Kiriku apsiidi restaureerimine (I etapp - 12 500 eurot)
Mälestis:

21079 Valjala kirik