Number: PÜP 2015 14
Summa kroonides: 42 996.86
Summa eurodes: 2 748.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuste muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

2749 Keila kirik,14.-19. saj