Number: PÜP 2015 29
Summa kroonides: 62 586.40
Summa eurodes: 4 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuse ja lae muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

14720 Viljandi Pauluse kirik, 1866. a