Number: PÜP 2005 066
Summa kroonides: 42 598.00
Summa eurodes: 2 722.51
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2005
Toetuse sihtotstarve: uuringud ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Mälestis:

16599 Audru kirik