Number: PÜP 2015 25
Summa kroonides: 555 454.30
Summa eurodes: 35 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2105
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuste restaureerimise I etapp (kellatorni katus)
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik