Number: PÜP 2015 23
Summa kroonides: 297 285.40
Summa eurodes: 19 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuste restaureerimise II etapp (külglöövide, kogudusesaali ja eeskojad katused ja vihmaveesüsteem)
Mälestis:

16851 Pootsi-Kõpu õigeusu kirik