Number: PÜP 2015 17
Summa kroonides: 40 681.16
Summa eurodes: 2 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kirikusse näituste korraldamiseks vajaliku taristu paigaldamine (II etapp)
Mälestis:

7230 Nõo kirik, 13. saj