Number: PÜP 2015 15
Summa kroonides: 31 480.96
Summa eurodes: 2 012.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuste muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

15465 Kullamaa kirik