Number: PÜP 2015 19
Summa kroonides: 144 950.10
Summa eurodes: 9 264.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Digitaalarhiivi (kirikud.muinas.ee - Eesti kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute andmebaas) täiendamine Viljandimaa kirikutega ning Pilistvere kiriku siseviimistluse uuringud
Mälestis:

14546 Pilistvere kirik, 13.-20.saj.