Number: PÜP 2014 09
Summa kroonides: 156 309.53
Summa eurodes: 9 990.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2014
Toetuse sihtotstarve: Eesti kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute digitaalarhiivi (kirikud.muinas.ee) täiendamine Tartumaa kirikutega ning Nõo kirikus siseviimistluse uuringute läbiviimine
Mälestis:

7230 Nõo kirik, 13. saj