Number: PÜP 2005 063
Summa kroonides: 53 100.00
Summa eurodes: 3 393.71
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2005
Toetuse sihtotstarve: katusekonstruktsiooni muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekti koostamine
Mälestis:

23234 Ilmjärve õigeusu kirik