Number: 2014-69-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.04.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2014
Toetuse sihtotstarve: PUIDUST KARNIISI EHITAMINE
Mälestis:

13869 Jõhvi kalmistu kabel, 18.-19. saj