Number: PÜP 2005 052
Summa kroonides: 17 700.00
Summa eurodes: 1 131.24
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.09.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2005
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööde projekteerija järelvalve
Mälestis:

14595 Paistu kirik, 13.-19. saj