Number: PÜP 2005 051
Summa kroonides: 29 997.00
Summa eurodes: 1 917.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.08.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 29.08.2005
Toetuse sihtotstarve: piksekaitsetööd
Mälestis:

14595 Paistu kirik, 13.-19. saj