Number: PÜP 2005 050
Summa kroonides: 11 800.00
Summa eurodes: 754.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.08.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2005
Toetuse sihtotstarve: ehitustehnilise seisundi hinnangu koostamine
Mälestis:

23319 Valga kirik