Number: PÜP 2015 02
Summa kroonides: 203 405.80
Summa eurodes: 13 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimine
Mälestis:

6916 Tartu Jaani kirik, 14. saj