Number: PÜP 2015 33
Summa kroonides: 2 190 524.00
Summa eurodes: 140 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Kiriku pikihoone katuse restaureerimine
Mälestis:

16107 Väike-Maarja kirik