Number: PÜP 2015 38
Summa kroonides: 55 764.48
Summa eurodes: 3 564.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.06.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Saaremaa Jaani kiriku torni fassaadi remont (müüriastme parandamine ja katmine)
Mälestis:

27278 Jaani kirik