Number: EH 2015 3.2-4/95-EH
Summa kroonides: 140 819.40
Summa eurodes: 9 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Majavammi, seenkahjustuste tõrjeks, kahjustunud konstruktsioonide eemaldamiseks, asendamiseks, toestamiseks ja plommimiseks (vastavalt taotlusele lisatud hinnapakkumisele.)
Mälestis:

2969 Voore mõisa peahoone, 18.-20. saj