Number: PÜP 2005 042
Summa kroonides: 26 477.00
Summa eurodes: 1 692.19
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.07.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.08.2005
Toetuse sihtotstarve: torni restaureerimistprojekti koostamine
Mälestis:

21079 Valjala kirik