Number: EH 2015 3.2-4/81-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks. Jätkutööd.
Mälestis:

23930 Laiuse pastoraadi peahoone