Number: EH 2015 3.2-4/74-EH
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katusekonstruktsioonide remondiks.
Mälestis:

23981 Kursi pastoraadi peahoone