Number: EH 2015 3.2-4/80-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.04.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Nurgarõdu restaureerimiseks.
Mälestis:

23965 Luua mõisa kavaleridemaja