Number: EH 2015 3.2-4/3-EH
Summa kroonides: 140 819.40
Summa eurodes: 9 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Laekonstruktsioonide toestamiseks.
Mälestis:

14991 Kabala mõisa ait